Linijsko odvodnjavanje za hitro odstranjevanje meteorne vode

Da lahko padavine uspešno poniknejo, po možnosti v čim krajšem času, je danes pogosto potreben domišljen sistem. Velik del našega planeta je namreč prekrit z asfaltom, tlakovci in podobnimi materiali, ki ne dopuščajo naravnega ponikanja meteornih voda, zato je potrebna umetna rešitev. Pri tem imamo na voljo več opcij. Za večino zunanjih površin je zagotovo najbolj smiselna možnost linijsko odvodnjavanje. V primerjavi s točkovnim namreč ta različica omogoča hitrejše odvajanje deževnice in drugih oblik padavin, ki bi se sicer začele kopičiti na površini.

Močnejše padavine lahko hitro privedejo do kaosa

Čeprav v Sloveniji na srečo nimamo pogostih težav z izredno močnimi padavinami, ki bi predstavljale povečano nevarnost za resne poplave, pa bi lahko že malce močnejši naliv vendarle povzročil nemalo težav, če se ne bi na številnih površinah uporabljale kanalete. Te namreč sproti »požirajo« meteorno vodo in jo ustrezno preusmerijo. Ta sistem se uporablja v mestnih središčih in parkih, v okolici poslovnih objektov, na parkiriščih, na avtocestah in na cestninskih postajah, na letališčih, v okolici pristanišč, na zunanjih športnih površinah in še marsikje drugje.

A čeprav gre v osnovi za enak sistem, katerega temelj predstavlja kombinacija kanalete in rešetke, se značilnosti posameznih sistemov vendarle pomembno razlikujejo. Do glavnih razlik prihaja pri materialih in nosilnosti. Določene vrste kanalet so tako še posebej primerne za večje obremenitve, medtem ko pridejo druge v poštev predvsem za površine, kjer ni potrebe po nadpovprečni nosilnosti kanalet. Podobno velja tudi za rešetke, ki jih lahko razdelimo v dve večji skupini, in sicer poznamo izključno pohodne ter t. i. povozne rešetke.

Učinkovito linijsko odvodnjavanje zmanjša nevarnost za poplave

Tam, kjer je zelo pomembno, da se meteorna voda odstrani v čim krajšem času, na primer na prometnih površinah oziroma na različnih vrstah cest, je praktično nujno, da se odločimo za linijsko odvodnjavanje. Le tako je namreč mogoče zagotoviti, da bo odtekanje vode zares dovolj hitro, tudi če bi morale kanalete v določenem obdobju obdelati izredno velike količine padavin v zelo kratkem času. Ker je možno odtekanje vode vzdolž celotne kanalete, je torej ta sistem mnogo učinkovitejši oziroma »zmogljivejši« od točkovne izvedbe.