Elektro priključek

Elektro priključek oskrbuje objekt z električno energijo.

Električna energija je danes vedno bolj pomembna sestavina uporabnosti objekta. V preteklosti elektro priključek ni bil tako pomemben kot danes. K temu so prispevali bistveno nižji standardi, kot jih poznamo danes. Večinoma je šlo za razsvetljavo ter zagotavljanje električne energije manjšemu številu strojev in naprav. Razsvetljava je bila za današnje razmere šibka, prav tako je bilo število strojev in drugih porabnikov električne energije manjše. Danes je zahtevana svetilnost naprav na bistveno večjem zahtevnostnem nivoju, število porabnikov je bistveno večje, električna energija pa vedno bolj prispeva k večji kakovosti bivanja preko oskrbe naprav, ki jih še do praktično včeraj nismo poznali.

Pripadajoča dokumentacija za izvedbo vsebuje podroben načrt, popis materiala in popis del ter vse ostalo, kar skupaj omogoča, da uporabnik pridobi zahtevam in zakonskim predpisom primerno oskrbo z električno energijo. Oskrba z električno energijo je lahko od primera do primera različna. Največje razlike so v osnovni zasnovi in zahtevah. Objekti, kateri bodo oskrbovani z električno energijo so lahko, stanovanjski, poslovni, javni, industrijski in gospodarski objekti. Vsak od naštetih objektov ima čisto svoje zahteve, ki imajo malo skupnega, predvsem pa veliko razlik. Oskrba z električno energijo mora biti v vsakem trenutku kakovostna in varna. Kakovostna oskrba z električno energijo je danes bistveno bolj zahtevna kot nekoč. Ker so takšne danes sodobne naprave, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo.

Predvsem mora biti električna energija konstantno kakovostna. Nihanja lahko pripeljejo do poškodb ali resnih okvar. Varna oskrba z električno energijo je posebno pomembna v nekaterih primerih, kjer je možnost negativnih posledic uporabe večja. Pri stanovanjskih in javnih objektih gre predvsem za primere uporabe oseb, ki brez ustreznega nadzora ne morejo v popolnosti samostojno varno uporabljati naprave, katere so pod napetostjo ali se oskrbujejo z električno energijo. Industrijski in gospodarski objekti imajo varnost še bolj izpostavljeno. Posebno pri aktivnostih, ki imajo več negativnih vplivov na električno napeljavo oziroma njene sestavne dele.

Električna energija zagotavlja kakovost življenja.